Fuktskador

Fuktmätning och besiktning utgör det första steget i en skadeutredning!

Tekniker som arbetar med överlåtelsebesiktning eller kontroll/utredning av fukt och mögelskador.

Detta omfattar bl a mikroorganismer, fuktmekanik och byggteknik.

Medlem i SBR Certifierad av SITAC Byggcentrum