Besiktningar

Överlåtelsebesiktningsman, certifierad av SITAC, och godkänd enligt SBR-modellen för entreprenadbesiktning Bygg.