Välkommen till Byggassistans!

Dina boendeplaner blir genomförda med min hjälp!
Jag har som byggingenjör mångårig erfarenhet av husbyggen och besiktningar.

Lars-Erik Almholt

Jag är kvalitetsansvarig enligt PBL med riksrättigheter och certifierad av SITAC.

Samt specialkompetens inom skadeutredningar och fuktmätningar.

Medlem i SBR Certifierad av SITAC Byggcentrum